Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Wiadomości     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Aparat fotograficznyKomputerMapa Widok na mapę z góryWędrowcy wśród pólSchemat

Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Aktualności - Gmina Łagiewniki.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-05-26

Stowarzyszenie Wędkarskie ˝CUKROWNIK˝

zaprasza na zawody spławikowe z okazji Dnia Dziecka
 
2017-05-18

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie.
 
2017-05-15

ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM MIESZKAŃCY DZIERŻONIOWA

 
2017-05-15

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Łagiewniki z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola
"Na Akacjowym Wzgórzu" w Łagiewnikach
 
2017-05-08

Urząd Gminy Łagiewniki, przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II RATA)

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2017 w terminie do dnia 31 maja 2017 r.
 
2017-05-08

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

dla wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej
Szkolenia dotyczyć będą przygotowania dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru ogłaszanego przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin szkolenia: 17.05.2017 r. od godz. 9.00. do 14.00
Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, Łagiewniki
 
2017-04-05

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Łagiewnikach informuje wszystkich mieszkańców Gminy Łagiewniki o obowiązku utrzymania czystości i porządku na posesji i terenie do niej przyległym, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013.0.1399) i Uchwałą Nr XXI/159/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 czerwca 2016 r. – w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagiewniki tj.
 
2017-03-22

DOFINANSOWANIE NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. realizuje projekt pn. "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚ i ich pracowników", w ramach którego przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Dolnego Śląska oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie na usługi szkoleniowe lub/i doradcze, dopasowane do własnych potrzeb.

Oferta usług zamieszczona jest w internetowej bazie usług rozwojowych, dostępnej pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 
2017-02-17

BIURO POSELSKIE MICHAŁA DWORCZYKA

zaprasza na POSELSKI DYŻUR WYJAZDOWY Posła na Sejm RP Michała Dworczyka
 
2017-01-26

KOMUNIKAT

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierzoniowie w sprawie wystąpienia pierwszego na terenie powiatu przypadku wysoce zjadliwej grypy u ptaków dzikich typu H5N8.
 
2017-01-24

Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców

 
 
2015-12-14

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę

materiałów promocyjnych
 
2015-12-14

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konferencji

dla lokalnych mediów
 
2015-12-02

ZDALNA POMOC

dla Beneficjentów Ostatecznych projektu
 
2015-10-02

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
 
2015-09-24

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM BENEFICJENTÓW

w ramach projektu "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego
w Gminie Łagiewniki - II etap
 
2015-08-20

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE

Związane z zapoznaniem 60 beneficjentów końcowych projektu pn. Zwalczanie wykluczenia Cyfrowego w Gminie Łagiewniki - II etap z obsługą komputera oraz Internetu
 
2015-08-13

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ POZADYDAKTYCZNĄ

Catering dla szkoleń oraz dowóz beneficjentów ostatecznych do sal szkoleniowych w ramach projektu pn: Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki - II etap
 
2015-08-05

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na szkolenia dla 60 benificjentów końcowych w ramach realizacji projektu pn. "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki – II etap"
 
2015-03-12

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie

obowiązków wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 
2015-02-18

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obowiązków

wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych na stanowisku Specjalista ds. zamówień publicznych w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn: "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki – II et@p" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
2015-02-12

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla wszystkich mieszkańców gminy Łagiewniki, seminarium dla beneficjentów projektu, oraz konferencji prasowej dla lokalnych mediów oraz beneficjentów ostatecznych projektu pn: "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki – II et@p" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
2015-02-12

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla wszystkich mieszkańców gminy Łagiewniki, seminarium dla beneficjentów projektu, oraz konferencji prasowej dla lokalnych mediów oraz beneficjentów ostatecznych projektu pn: "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki – II et@p" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
2014-12-29

LISTA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU

Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki - II et@p
 
2014-12-19

LISTA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU

Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki - II et@p
 
2014-11-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
 
2014-11-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla wszystkich mieszkańców Gminy Łagiewniki...
 
2014-11-05

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU

Termin naboru beneficjentów został przedłużony do 14 listopada 2014 roku.
Nie czekaj. Dołącz już dziś!
 
2014-09-29

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW

Informujemy, że od dnia 29 września 2014 roku do 13 października 2014 roku Będzie trwał proces rekrutacji beneficjentów projektu "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki – II etap."
 
2014-09-23

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na szkolenie administratora sieci komputerowej zrealizowanej w ramach projektu pn: Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
2014-09-23

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konferencji prasowej dla lokalnych mediów oraz beneficjentów ostatecznych na zakończenie realizacji projektu pn: ,,Zwalczanie Wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki,, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
2014-01-08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn: "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na ubezpieczenie w okresie od dnia 20 stycznia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku sprzętu teleinformatycznego - 144 zestawy komputerowe.
 
2013-11-19

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
 
2013-09-20

Zapytanie ofertowe

na obsługę pozadydaktyczną
 
2013-08-21

Regulamin dostępu do Internetu

Regulamin funkcjonowania i korzystania z usług dostępu do Internetu przez beneficjentów w Gminie Łagiewniki w ramach realizacji projektu pn.: "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki"
 
2013-08-16

Procedura serwisowa

dla Beneficjentów projektu pn. "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki".
 
2013-06-24

LISTA BENEFICJENTÓW - NABÓR DODATKOWY

"Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ – DOTACJE NA INNOWACJE
LISTA BENEFICJENTÓW - NABÓR DODATKOWY
 
2013-06-24

LISTA BENEFICJENTÓW - NABÓR DODATKOWY

"Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ – DOTACJE NA INNOWACJE
LISTA BENEFICJENTÓW - NABÓR DODATKOWY
 
2012-11-29

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW
 
2012-08-01

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sporządzenia mapy do celów projektowych w ramach Projektu pn. "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Łagiewniki"
 
2012-06-15

PRZETARG

Gmina Łagiewniki – SIWZ – Przetarg nieograniczony – Budowa, instalacja i serwis infrastruktury szerokopasmowej sieci internetowej w ramach projektu "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki". Nr postępowania ZP.271.9.2012
 
2012-05-08

Gmina Łagiewniki informuje,

że w bieżącym roku zmieniają się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników...
 
2012-05-02

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konferencji prasowych, seminariów i spotkań
informacyjnych dla beneficjentów ostatecznych projektu pn: Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki
 
2012-04-19

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu
pn: "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki"
 
2012-02-02

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu
pn: "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki"
 
2011-07-26

Rolnictwo i Sprawy społeczne

hodowla
 
  • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  • OBYWATEL.GOV.PL - informacje i usługi przyjazne obywatelom
  • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  • Portal Województwa Dolnośląskiego
  • Powiat Dzierżoniowski
  • Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
  • Sejm

Dane kontaktowe

Gmina Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki
Tel.: 74 89 39 316
E-mail: gmina@lagiewniki.pl

NIP: 914-000-58-12

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek: 8:00 - 15:15
wtorek: 8:00 - 15:15
środa: 8:00 - 15:45
czwartek: 8:00 - 15:15
piątek: 8:00 - 14:45

Godziny otwarcia kasy

poniedziałek: 8:00 - 11:00
wtorek: 8:00 - 11:00
środa: 8:00 - 11:00
czwartek: 8:00 - 11:00
piątek: 8:00 - 11:00

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego i Biuro Dowodów Osobistych

poniedziałek: 8:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 15:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 15:00
piątek: 8:00 - 14:00

Statystyki

Licznik odwiedzin:
0821866
Dzisiaj:
100
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.81.104.61
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij